Hobby skokové závody

http://www.jezdectvi.info/rozpisy/rozpis1789.pdf